Κανονισμoί

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

AfisaMiniGP Nov 2015 low - Το αθλ. Σωματείο ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ και την συνεργασία του αθλ. Σωματείου Ομάδα 65, διοργανώνει τον 3ο αγώνα του MiniGP Cup 2015 (5ο για το IMR Cup 2015.)
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου 2015, στην πίστα Kartodromo στην περιοχή Αφιδνών Αττικής. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:
-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
-τον γενικό κανονισμό αγώνων MiniGP (*)
-τον παρόντα ειδικό κανονισμό
-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.
Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

afisa3- Το αθλ. Σωματείο ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ και την συνεργασία του αθλ. Σωματείου Ομάδα 65, διοργανώνει τον 3ο αγώνα του MiniGP Cup 2015 (5ο για το IMR Cup 2015.)
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου 2015, στην πίστα Kartodromo στην περιοχή Αφιδνών Αττικής. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:
-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
-τον γενικό κανονισμό αγώνων MiniGP (*)
-τον παρόντα ειδικό κανονισμό
-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.
Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα