Η Βαθμολογία του MIniGP Cup μετά τον 1ο αγώνα υπάρχει εδώ